Reguli și condiții de utilizare

Înregistrarea la OpenBirdMaps și condițiile generale de utilizare

 • înregistrarea la OpenBirdMaps este gratuită

 • utilizarea bazei de date este permisă numai de către persoane reale, înregistrate cu nume şi prenume reale. Cei cu identitate falsă sau cu porecle vor fi eliminați de pe pagină

 • numele utilizatorilor vor fi legate de observațiile încărcate și vor fi publice

 • înregistrarea este posibilă numai pe bază de invitație. Invitația poate fi trimisă de oricare utilizator. Dacă nu cunoașteți niciun utilizator, vă rugăm contactați administratorii.

 • prin înregistrarea la OpenBirdMaps acceptați ca adresa de e-mail să fie vizibilă administratorilor. Administratorii vă pot contacta pe această adresă pentru:

  • a vă comunica schimbările importante din sistem care necesită atenție sporită din partea utilizatorului

  • a vă atrage atenția în cazul în care nu ați respectat regulile sau pentru a vă comunica sancțiunile în cazul încălcării grave sau încălcării în repetate rânduri a regulilor

  • a vă cere mai multe informații despre anumite observații sau pentru a sugera corectarea unor observații potențial eronate sau insuficient documentate

  • a vă cere permisiunea pentru folosirea datelor în scopuri comerciale.

Încărcarea de date

 • OpenBirdMaps este o suprafață online dedicat publicării observațiilor de distribuție de păsări și alte detalii legate de acesta. Încărcarea de date în OpenBirdMaps este similar din punct de vedere juridic cu publicarea datelor într-o formă tipărită. Prin urmare:

  • prin încărcarea de date publice despre păsări în OpenBirdMaps acceptați faptul că datele vor fi vizibile și vor putea fi folosite de alții în scopuri precum: protecția naturii, educație, publicații științifice sau alte scopuri non-comerciale. Pentru Asociația Grupul Milvus, inițiatorul bazei de date, va fi permisă utilizarea datelor și în scopuri comerciale (în detaliu vezi la Condiții de utilizare a datelor/Folosirea datelor în scop comercial).

  • acceptați faptul, că datele odată încărcate nu pot fi șterse de utilizatori! Administratorii au posibilitatea ștergerii datelor, dar acest lucru se va întâmpla numai în cazuri excepționale (de ex. date eronate care nu pot fi corectate, date încărcate de mai multe ori). În cazul închiderii contului de utilizator, nu poate fi cerută ștergerea datelor încărcate, acestea vor rămâne în continuare în baza de date.

  • în cazul în care, în câmpul Observatori dintr-o observație sunt introduse alte nume decât cele ale utilizatorului care încarcă datele (dacă utilizatorul era însoțit de alți observatori sau utilizatorul încarcă observațiile altor persoane), utilizatorul are responsabilitatea de a cere consimțământul persoanelor ale căror nume vor fi încărcate. Administratorii nu sunt responsabili pentru încărcarea acestor date, dar la cerere, dacă administratorii consideră justificat, numele acestor persoane pot fi șterse din observație.

 • în cazurile în care datele încărcate nu vor fi publice (de obicei date colectate în cadrul unor contracte, programe sau studii științifice), acest fapt va fi semnalat înaintea încărcării datelor în formularul de încărcare în câmpul Ascunderea observației.

Accesibilitatea datelor

Toate observațiile sunt vizibile pentru administratori.

Fiecare utilizator va avea acces la toate datele proprii și le va putea edita.

Pentru restul utilizatorilor, observațiile publicate în OpenBirdMaps vor avea trei nivele de acces:

Date publice

 • În mod implicit, conform scopului principal al bazei de date, datele încărcate înOpenBirdMaps sunt publice. Excepții de la această regulă pot fi făcute numai în cazurile enumerate mai jos.

 • Toate detaliile datelor publice sunt vizibile tuturor utilizatorilor și vizitatorilor neînregistrați.

Observațiile ascunse ale unor specii periclitate sau cuiburi

 • În anumite cazuri este necesară ascunderea unor observații pentru a proteja speciile amenințate sau cuiburile acestora. Prin urmare este permisă ascunderea observațiilor unor specii amenințate, respectiv a cuiburilor tuturor speciilor (unitate cuib sau colonie, respectiv codurile de cuibărit B9 și toate codurile C). Pentru a le proteja de posibile amenințări, vă rugăm ascundeți toate datele de dropie (Otis tarda) și cocoș de mesteacăn (Tetrao tetrix), respectiv datele exemplarelor aflate în teritorii cunoscute sau posibile de acvilă de câmp (Aquila heliaca), acvilă de munte (Aquila chrysaetos), șoim dunărean (Falco cherrug), șoim călător (Falco peregrinus) și buhă (Bubo bubo)!

 • Aceste observații sunt vizibile utilizatorului care le-a încărcat, respectiv administratorilor, dar sunt complet ascunse de majoritatea utilizatorilor.

 • În cazul în care aceste date nu fac parte dintr-o colectare de date sistematică, adică nu sunt completate câmpurile Program și Coordonatorul de program sau proprietarul datelor, datele au statut identic datelor publice din punctul de vedere al utilizării lor. Prin urmare administratorii pot decide, fără întrebarea utilizatorului care a încărcat observația, asupra acordării accesului la aceste date pentru utilizatori sau grupuri de utilizatori considerați de încredere, dacă aceștia solicită în mod justificat acest lucru.

 • În cazul în care aceste date fac parte dintr-o colectare de date sistematică, la care estecompletat câmpul Program și Coordonatorul de program sau proprietarul datelor, observațiile au un statut identic cu datele cu acces parțial restricționat din punctul de vedere al utilizării lor și accesul poate fi acordat numai cu acordul proprietarilor datelor.

Observațiile cu acces parțial restricționat

 • În cazul în care un utilizator sau o organizație dorește să încarce datele colectate în mod sistematic în OpenBirdMaps, dar din anumite motive justificate nu dorește (de ex. dorește să scrie o publicație științifică sau folosește datele pentru scopuri comerciale) sau nu poate (din motive contractuale) publica datele, acestea pot fi încărcate cu acces parțial restricționat. Dacă este vorba de un astfel de caz vă rugăm contactați administratorii!

 • În cazul datelor cu acces parțial restricționat, vor fi publicate numai anumite detalii care permit publicului larg să afle despre existența acestor date, despre proprietarul acestora, iar detaliile publicate vor ajuta și la evaluarea calitativă a informației pentru utilizatorul potențial. Datele nu vor fi însă suficient de detaliate pentru a permite utilizarea lor.

 • Printre detaliile vizibile tuturor utilizatorilor se numără: geometria (locul), specia, metodologia, programul național și coordonatorul de program sau proprietarul datelor.

 • La cererea utilizatorului care a încărcat datele, poate fi acordat acces complet mai multor utilizatori.

Calitatea datelor

OpenBirdMaps este dedicat prezentării unor date cât mai corecte. Din acest motiv:

 • vă rugăm verificați datele introduse înaintea încărcării lor

 • în cazul unor observații mai speciale - specii rare pe plan național sau regional, număr de exemplare foarte ridicat, observația unei specii într-un sezon în care în mod normal nu este prezentă - vă rugăm documentați cât mai bine observația! Aveți posibilitatea de a încărca fotografii sau fișiere audio legate de observație sau puteți face o descriere detaliată a observației.

 • pentru a asigura o calitate bună datelor prezentate în OpenBirdMaps vor exista specialiști care vor verifica periodic observațiile. În cazul unor observații mai speciale care nu sunt suficient de bine documentate, sunt suspecte de a fi eronate sau sunt în mod evident greșite, puteți fi contactați de administratori pentru a cere detalii suplimentare/a sugera corectarea observațiilor.

 • nicio observație nu va fi corectată fără acordul utilizatorului care a încărcat observația. De fapt este preferabil ca greșelile să fie corectate de utilizatorii înșiși.

 • în cazul în care vor exista observații speciale care nu sunt documentate în mod satisfăcător de utilizator, iar administratorii o consideră greșită, administratorii pot opta pentru nevalidarea observației. O observație nevalidată va fi vizibilă în continuare utilizatorului care a încărcat observația, dar nu și celorlalți utilizatori.

 • utilizatorii care încarcă frecvent date false sau date greșite și nu acceptă propunerile verificatorilor de a le corecta pot fi excluși din OpenBirdMaps.

Condiții de utilizare a datelor

Date publice în OpenBirdMaps

Publicații științifice

Pe OpenBirdMaps apar două tipuri de date publicate în întregime care vor fi tratate diferit în ceea ce privește permisiunea de a fi folosite în publicații:

 • pot fi folosite liber fără permisiunea utilizatorilor care le-a încărcat, datele care NU au fost colectate în cadrul unor Programe (adică cele două câmpuri de Program sunt goale)

 • seturile de date mai mari care au fost colectate cu metode sistematice în cadrul unor Programe (sau proiecte) pot fi folosite în publicații științifice numai cu acordul coordonatorului de program sau, după caz, a proprietarului datelor. Programul și Coordonatorul de program sau proprietarul datelor vor fi indicați la fiecare observație. În cazul acestora, în general, va fi permisă folosirea datelor în alte scopuri decât cel original al Programului. De ex. dacă un program are ca scop determinarea distribuției, abundenței și monitorizarea unui grup de specii în România, atunci nu se va permite folosirea datelor în același scop. Se permite însă folosirea datelor de ex. pentru realizarea unei analize de preferință a habitatului speciei respective sau a unei analize de abundență pe o regiune mai mare, precum, de ex. Europa.

Folosirea datelor din OpenBirdMaps este permisă numai prin menționarea surselor. În OpenBirdMaps rezultatele interogării pot fi salvate. Acestea pot fi folosite pentru a cere un identificator unic DOI pentru setul respectiv de date. Se va crea, totodată, o pagină a interogării salvate, unde vor fi prezentate printre altele și contributorii de date, respectiv, dacă datele neprelucrate trebuie/pot fi făcute publice, un link la aceștia. Citația din publicație va conține în mod obligatoriu un link către această pagină. Pentru a solicita un identificator DOI și pentru forma citației recomandate, vă rugăm contactați administratorii (procesul este relativ rapid).

Forma recomandată a citației:

 • în cazul unui set de date mari care provine de la foarte mulți observatori, vă rugăm contactați administratorii și urmăriți procedeul de solicitare a unui identificator DOI. Astfel poate fi asigurat dreptul autorilor observațiilor de a fi citați în mod corespunzător. Administratorii vor indica forma citației.

 • în cazul unor date care provin de la un singur observator sau puțini observatori, cu toate că și în acest caz recomandăm urmărirea procedeului de solicitare a unui identificator DOI, poate fi folosită și citația:

(numele observatorului), (anul, dacă datele provin dintr-un singur an), OpenBirdMaps: Bază de date online de distribuție și abundență a păsărilor din România inițiată de Asociația Grupul Milvus, Târgu Mureș, România, http://www.openbirdmaps.ro, descărcat la data de (introduceți data accesării datelor)

Dacă un procent mare al unui set de date folosite la o publicație provine de la un singur sau un număr mic de observatori, este cel puțin recomandată enumerarea acestora în Mulțumiri, dar în anumite cazuri pot fi considerați coautorii publicației. Acest fapt va fi permis, însă, numai cu acordul persoanei sau persoanelor respective.

Alte scopuri non-comerciale

Toate datele publice pot fi folosite liber în scopul conservării naturii, în educație sau alte scopuri non-comerciale (cu excepția publicațiilor științifice). Realizarea de studii de evaluare adecvată NU intră în această categorie, ele fac parte din capitolul “folosirea datelor în scop comercial”.

Folosirea datelor în scop comercial

 • Datele în general nu pot fi folosite în scop comercial. În cazuri speciale, în care deși este vorba de o activitate comercială, dar acesta contribuie semnificativ la protecția naturii sau are un impact științific semnificativ, administratorii OpenBirdMaps pot decide în favoarea folosirii datelor, dar numai cu acordul prealabil după caz al coordonatorilor de program, al proprietarilor de date sau al utilizatorilor care au încărcat observațiile. Dacă considerați că este vorba de un astfel de caz, vă rugăm contactați administratorii.

 • Asociația Grupul Milvus reprezintă o excepție de la această regulă și are dreptul de a folosi datele încărcate în OpenBirdMaps în scopuri comerciale fără înștiințarea utilizatorilor care le-au încărcat. Profitul generat în cadrul activităților comerciale ale Grupului Milvus sunt folosite pentru finanțarea unor proiecte sau programe de protecția naturii sau de studii științifice ale căror finanțare nu este rezolvată din alte surse. Printre acestea se numără, de exemplu, baza de date OpenBirdMaps, proiectul Atlasul păsărilor cuibăritoare din România, programele de monitorizare, taberele de studiu ale migrației păsărilor, activități de protecție și cercetare a unor specii periclitate (de ex. șoimul dunărean, vânturelul de seară, popândăul, etc.), susținerea centrului de reabilitare pentru animale sălbatice, proiecte de educație ecologică, etc.

Date parțial accesibile

Datele parțial accesibile pot fi adeseori folosite în publicații științifice sau alte scopuri non-comerciale. Vă rugăm contactați Coordonatorul de program sau proprietarul de date indicat la fiecare observație.

Fotografii, filme, înregistrări audio

Fotografiile, filmele și înregistrările audio atașate observațiilor reprezintă proprietatea utilizatorului care le-a încărcat și nu pot fi folosite fără acordul lui.

Descărcarea datelor

OpenBirdMaps are ca scop principal asigurarea accesului la date neprelucrate pentru a crește oportunitatea de a le utiliza în scopul conservării naturii, în scopuri științifice, în educație sau pentru alte scopuri non-comerciale. Din acest motiv considerăm important, ca pentru orice utilizator după o filtrare să existe posibilitatea descărcării datelor. În funcție de faptul, că utilizatorul dorește exclusiv descărcarea datelor proprii sau dorește (și) descărcarea datelor altor utilizatori, descărcarea are loc în două feluri:

 • dacă datele filtrate conțin numai date proprii ale utilizatorului, descărcarea datelor poate fi realizată imediat.
 • dacă datele filtrate conțin date încărcate (și) de alți utilizatori, utilizatorul este rugat să prezinte pe scurt scopul/modul de utilizare a datelor. Prin acest pas dorim pe de o parte să primim informații despre modul de utilizare a datelor, pe de altă parte, datorită faptului că utilizarea datelor este supusă anumitor condiții, dorim să asigurăm că aceste condiții sunt respectate. Dacă solicitarea de date este conformă cu regulile de utilizare a datelor, va fi aprobată și utilizatorul poate descărca setul de date solicitat. În cazul în care administratorii nu consideră justificarea demn de crezare sau o consideră insuficient elaborată, pot cere detalii suplimentare iar în final au dreptul de a refuza solicitarea. Acesta din urmă poate fi cazul în special la solicitarea unor seturi de date foarte mari.
 • administratorii pot da drept anumitor utilizatori/grupuri la descărcarea directă a anumitor date (de ex. coordonatorului unui program la descărcarea directă a datelor din programul respectiv).

Comentariile

Comentariile au scopul de a discuta sau de a exprima o opinie despre observațiile de păsări încărcate în OpenBirdMaps. Acestea pot include, de ex. condițiile observației, atragerea atenției utilizatorului asupra unei potențiale identificări greșite ale unor exemplare, discuții despre fotografiile și a altor materiale încărcate lângă observații, etc.

Dacă doriți să scrieți un comentariu la o observație, încărcare, fotografie, etc., vă rugăm respectați următoarele reguli:

 • Folosiți un limbaj civilizat!

 • Tema comentariilor trebuie să fie în concordanță cu scopul comentariilor formulate mai sus.

 • Nu va fi tolerat discursul urii și instigarea la violență.

 • Nu vom permite victimizarea ori denigrarea unor persoane sau grupuri pe baza criteriilor care includ, dar nu se limitează la: rasa sau etnia, identitatea de gen, orientarea sexuală, țara sau regiunea de origine, religia, boli sau dizabilități, statutul socio-economic.

 • Nu vor fi tolerate atacurile dure la persoană, amenințarea sau hărțuirea unor utilizatori.

 • Nu postați reclame!

 • Nu postați în niciun caz informații personale despre alte persoane fără acordul lor!

Încălcarea regulilor poate atrage după sine moderarea comentariilor, ștergerea comentariilor sau în cazuri foarte grave înlăturarea utilizatorilor din OpenBirdMaps. Moderarea va fi realizată de administratorii bazei de date. Administratorii nu își asumă responsabilitatea asupra conținutului comentariilor publicate de utilizatori pe pagină.


Data ultimei modificări: 02. 12. 2018.